BÖRJA HOS OSS

För att boka plats på korttidsvistelse och läger behöver du ansöka om insatsen hos
din biståndshandläggare.

Har du frågor om hur du går till väga hör gärna av dig direkt till oss per telefon eller mail.

Frida Forsgren
telefon 070 531 77 88
frida@aktiverastockholm.se

Samir Idrissi
telefon 070 856 53 95
samir@aktiverastockholm.se

 

SÅ HÄR ANSÖKER DU OM OMSORG.

Aktivera Korttidshem | Illustration | 1. Kontakta din kommun

KONTAKTA DIN KOMMUN.

Du som är i behov av insatser eller stöd från Aktiveras verksamheter behöver ett biståndsbeslut från din kommun. Kontakta en biståndshandläggare inom LSS eller individ och familj.

 

Aktivera Korttidshem | Illustration | 2. Träffa din handläggare

TRÄFFA DIN HANDLÄGGARE.

Du får sedan träffa en handläggaresom utreder ditt behov av stöd. Du får hjälp med att göra en ansäkan och beslut kan beviljas inom ramen för LSS eller socialtjänstlagen.

 

Aktivera Korttidshem | Illustration | 3. Välj omsorg

VÄLJ OMSORG.

När du beviljats stöd kan du kontakta Aktivera för att hitta något som passar just dina behov. Aktivera har många olika korttidsboenden och läger med olika inriktningar.

 


FÖR HANDLÄGGARE

Vi hjälper dig att hitta lediga platser.

Placeringsförfrågan bemannas av oss. Vi har lång erfarenhet av våra målgrupper och känner våra deltagare. Det gör det lättare att rätt person får gå i rätt grupp och bidrar till långa placeringar.

Vi tar alltid emot studiebesök inför placeringar.

Kontakta oss. Ring, maila eller skicka ett sms.

Frida Forsgren
telefon 070 531 77 88
frida@aktiverastockholm.se

Samir Idrissi
telefon 070 856 53 95
samir@aktiverastockholm.se

Britta Stugemo
telefon 070 779 62 05
info@aktiverakorttidshem.se

 

PLACERINGSFÖRFRÅGAN

FÖR HANDLÄGGARE