AKTUELLT

TERMINENS SCHEMA

Klicka här för att logga in.


COVID-19

Nu vaccinerar vi oss!

Vi följer information, riktlinjer och annat om Corona, covid-19, från myndigheter, såsom Folkhälsomyndigheten, Krisinformation och Region Stockholm. Det är särskilt viktigt att ta del av och följa de riktlinjer som finns inom smittskydd och vårdhygien.


VÅRDHYGIEN

För att få jobba hos oss måste alla medarbetare genomgå Basala hygienrutiner-webkurs.


SMITTSPRIDNING

I korthet innebär det att alla som har symtom på sjukdom måste stanna hemma från korttids. Om någon i familjen är sjuk i Covid får du inte heller komma till oss.

Är man frisk och på korttids, så ska alla tvätta händerna ofta, och spritar händer vid dator/TV-spelslekar mm.
Vi lär barnen att nysa i armveck.

Vi städar alla ytor ”man tar på” med sprit, typ tangentplattor, mus, dörrhandtag, lysknappar, mm. Två gånger per dag och vid behov.

Kommer ett barn till oss som är sjukt eller blir sjukt på korttids, ska det omedelbar separeras från övrig grupp och vänta i t ex trapphuset på målsman som måste hämta omgående. Går det inte att få kontakt med dem ska personalen kontakta socialtjänsten. Alla ytor barnet varit i kontakt med ska desinficeras.

Alla större externa aktiviteter planeras om och vi gör aktiviteter i närområdet och utomhus.